IMA 

Emma néni imádkozik: Minket Jézus találjon...

https://www.youtube.com/watch?v=HrylWwkiJ4k

--------------------------------------------------------------------

Natália Nővér általi Jézus és Szűzanya üzenetek (oka, hatása, értelmezése)

- Mi történik? : Nagy Magyar Engesztelés

- A Nagyasszony ünnepén városok, falvak ajánlották magukat a Világ Királynője szolgálatába, kérték oltalmát a hazánkra, igazságos békét a világra…

- Szentistváni, tehát Máriás hit jellemző ránk

- 1942- április: Osservatore Romano olasz lapban utal a Világ Királynője tiszteletre XII. Pius

- Lourdesban Szeplőtelen Fogantatás, Fatimában, mint Rózsafüzér Királynője jelent meg Szűzanya, Világ Királynőjeként pedig először Pozsonybeszterczén adott feladatot Natália nővérnek. Magyarországi megjelenési helyek- lásd: bucsujaras.hu

Ezért:

AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐ IMAEST INDULT- 2014. január 24.


A Normafa melletti Szent Anna réten, Jézus kérésére megépítendő kápolnáért, a Magyarországról kiinduló engesztelő mozgalomért, a lelkek megszentelődéséért, Magyarország és az egész világ megmentéséért.

Magyar idő szerint minden nap 20.00 órától a világ bármely pontján, közösen imádkozunk. 
Ima: Az Atyával, Jézussal, Szűzanyával, az Égiekkel való élő kapcsolat
Legyen Ön ebben az időpontban a világ bármelyik pontján, amennyiben lehetősége engedi, kérjük, naponta imádkozzon a fenti célok eléréséért. 
Alakítsunk baráti közösségekben ima csoportokat. Tájékoztassuk erről a környezetünkben élőket, az egyház híveit, és továbbítsuk jelen felhívást külhonban élő honfitársaink részére is!

Amennyiben csak 1 mondat erejéig van lehetősége az imára, kérjük, mondja el: 
1. "Győzni fogunk Magyarország és a Világ Győzelmes Királynője által!" 
(Jézus: "A magyar, Anyámba vetett szent bizalommal, szent büszkeséggel hangoztassa...") 

A rendelkezésére álló idő függvényében, nyugodt környezet, békés ráhangolódás esetén az előzőeken kívül, az alábbiakat is mondjuk és imádkozzuk együtt, közösen: 
2. Teremtő Atyám, Jézus, Szűz Mária és minden égi segítőnk! 
Erősítsétek hitünket, segítsétek, hogy Magyarország és a világ megmeneküljön! 

3. Mi Atyánk, 
aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne hagyj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

4. Imafüzér (Rózsafüzér-Szentolvasó) a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére: 
A keresztnél: 

Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk! 
Üdvözlégy... (háromszor): 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 
A nagy szemeknél: Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mindörökké, Ámen 
Alleluja! Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője! 
A kis szemeknél: Világ Győzelmes Királynője, mutasd meg hatalmadat! 
A végén 3-szor: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az Ég és a Föld az Ő dicsőségével. Áldott, ki az Úr nevében jő. Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen Neked Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minekünk!

KÉRJÜK A FELHÍVÁS SZÉLESKÖRŰ TOVÁBBÍTÁSÁT!